Share |

Prolong Placement of Tracheostomy Tube Causing Unusual Complication

Case report

Abstrak

Trakeostomi boleh dikaitkan dengan pelbagai komplikasi. Di sini, kami membentangkan kes berkaitan penjagaan tiub trakeostomi yang tidak sempurna di mana seorang pesakit telah menggunakan tiub trakeostomi melebihi jangkamasa tanpa menukarnya menyebabkan komplikasi tisu parut kulit yang besar pada trakeostoma dan tisu parut di dalam trakea yang menyebabkan kedudukan tiub trakeostomi teralih dari kedudukan asal seterusnya mengakibatkan halangan pada salur pernafasan. Kes ini menggambarkan bahawa kesedaran dan pengetahuan berkaitan penjagaan tiub trakeostomi yang betul di kalangan kakitangan perubatan adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang salah urus yang boleh mengakibatkan komplikasi yang mengancam nyawa kepada pesakit.

Abstract

Tracheostomy can be associated with numerous complications. Here, we present a case of large hypertrophic skin of tracheostoma with tracheal granulation tissue causing malpositioning of tracheostomy tube and airway obstruction, secondary to prolong placement of a cuff tracheostomy tube due to improper tracheostomy care. This case illustrates that awareness and knowledge of proper tracheostomy tube care among medical personnel are very important to avoid any mismanagement that can cause life-threatening complications.