Share |

Oropharyngeal Foreign Body: Upper Airway Management Strategies in Paediatric Population

Case report

Abstrak

Kemasukan benda asing ke dalam badan di kalangan kanak-kanak merupakan aduan yang paling kerap diterima oleh Jabatan Kecemasan. Di antaranya, kemasukan benda asing ke bahagian orofarinks adalah yang terendah iaitu 5-10%. Walaupun begitu, ia boleh menyebabkan kematian dan komplikasi yang teruk akibat daripadanya. Salah satu komplikasi yang boleh terhasil akibat kemasukan benda asing ialah halangan kepada saluran pernafasan. Oleh kerana terdapat perbezaan fisiologi dan anatomi yang besar di antara kanak-kanak dan orang dewasa, menangani masalah saluran pernafasan yang terhalang boleh menjadi lebih sukar dan mencabar. Ia memerlukan kepakaran dan kemahiran yang teliti untuk mengelak sebarang komplikasi yang boleh membawa maut. Penilaian tepat mengenai masalah tersebut amat penting sebelum meneruskan sebarang prosedur intubasi endotrakeal. Pembedahan saluran udara hanya diperlukan untuk kes ‘Cannot Ventilate Cannot Intubate’ sahaja dan ia perlu dilakukan oleh pakar kerana ia membawa risiko kecederaan struktur penting yang tidak diingini.

Abstract

Foreign body (FB) ingestion among children is one of the most common presenting complaint to Emergency Department. Oropharyngeal foreign body are the least common, 5-10% in all FB ingestion. However, it carries significant mortality and morbidity following complications which may arise from it. Airway obstruction is one of the complications which may present after FB ingestion. Due to the significant differences in airway anatomy and physiology of children, management of an obstructed pediatric airway is challenging. It requires proper skill and experience to prevent further fatal complications. Proper assessment and airway evaluation are crucial before proceeding with endotracheal intubation. Surgical airway is only reserved in ‘Cannot Ventilate Cannot Intubate’ situation where it should be done by a skilled person, as it carries risk of injury to underlying vital structures.