Share |

Development of the Pelvic and Lower Limb Immobilization Device: A Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Innovation Project

Original article

Abstrak

Pendarahan tidak terkawal yang disebabkan kepatahan tulang pelvis menyumbang kepada morbiditi dan mortaliti berkaitan trauma. Tiga strategi utama yang telah digariskan untuk merawat keadaan ini adalah mengurangkan isipadu ruang pelvis dengan mewujudkan kesan tamponade, menghentikan pendarahan melalui kaedah angioembolisasi keatas salur darah besar, dan penstabilan tulang pelvis melalui fiksator luaran. Ini haruslah dimulakan seawal mungkin. Alatan prahospital yang mampu membenarkan kaedah diatas dilaksanakan akan banyak membantu didalam perawatan pesakit yang mengalami keadaan ini. Buat masa ini kebanyakan alatan atau kaedah yang digunakan di prahospital mempunyai keistimewaan mereka tersendiri namun tidak kurang juga terdapat beberapa kekangan. Bagi mengatasi masalah ini, satu senarai semak yang mengandungi ciri-ciri alatan yang sempurna telah dibangunkan. Sepasukan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menyahut cabaran untuk merangka dan membina alatan perubatan berpandukan ciri-ciri tersebut. Projek dua fasa selama tujuh tahun telah dilaksanakan melibatkan kajian anthropometrik, biomekanikal, kadaver dan radiologikal dalam menghasilkan alatan yang diperlukan. Akhirnya BRIMTM Immobilizer, sebuah alatan perubatan yang mengimobilisasi pelvis dan anggota bawah terhasil. Ianya satu alat yang mesra pengguna, tahan lasak, kos efektif, lut sinar-x, ringan, dan boleh diguna-semula yang menjawab hampir seluruh persoalan alatan yang diperlukan untuk rawatan.

Abstract

Uncontrolled bleeding due to pelvic fractures contributes to trauma-related morbidity and mortality. Three main strategies that have been outlined to combat this condition which include reduction of pelvic volume that lead to tamponade-like effect, arresting haemorrhage through angioembolization of the major vessels, and stabilization of the pelvic bone with external fixation need to be initiated early. A prehospital device that allow these strategies will aid significantly in the management of the patient. At present most devices used to treat pelvic fractures in the pre-hospital setting do have its’ own advantages but also have some limitations. A characteristic ‘wish-list’ of a good pelvic and lower limb immobilization device was created and the research team from UKM takes the challenge to design and produce a device that concurs to it. A two phase development project that incorporate anthropometric, biomechanical, cadaveric and radiological study was carried out over a period of seven years. Finally, BRIMTM immobilizer, a new pelvic and lower limb immobilization device that is user friendly, tough, cost effective, radiolucent, light and reusable that answers most of the requirement of a good device was invented.